ÁLOM vagy egykoron VALÓSÁG?

2018.05.28

Eljött a világ, amikor a boldogság a legjobban elterjedt érzelem! Mi az, hogy félelem? Az emberek kezdik elfelejteni, hogy egykor volt szenvedés, betegség, erőszak, fájdalom. Most már nem így fejlődik a lélek, hanem a szeretetteljes kapcsolatok által. A mai kor embere felismeri, hogy csak a jóakarat visz előre, és viselkedésében megnyilvánul a segíteni akarás. Csak úgy boldog a Lény, ha másokért is tesz, nem önösen akar mindent bekebelezni, a javakat megszerezni. Szétosztja kincseit a világ javára a hiányt szenvedők között. Az összefogás az úr, mindenki egymás felé nyújtja a kezét. Kezdenek eltűnni a születéskori rendellenességek, már nem tervez be magának az ember nehéz sorsot, hanem a szeretet, a példamutatás által nő és fejlődik.

Kezd átalakulni a gondolkodás pozitív irányba, és szinte már csak a jobbító szándékú tettek valósulnak meg. Értjük egymás szavát, nincs bennünk érdek vagy hátsó szándék. Az őszinte érzelmek győzedelmeskednek a közöny helyett. Már megbecsüljük és értékeljük az emberi kapcsolatokat, senki sem éli meg az egyedüllét fájdalmát. Olyan, hogy magány, nem létezik.

Mindenki hisz a Teremtőben, és felismeri, hogy a szeretet benne lakozik. Azon fáradozik a Lény, hogy létrehozzon egy Szép Új Világot, fenntartsa a Békét, ami elsősorban a lelkekben teremtődik meg.

Az ember tesz a környezetéért. Barátságot ápol a természettel, óvja, védi kincseit. A természet pedig meghálálja ezt, a legideálisabb feltételeket, időjárást teremti meg az élethez. A környezet az emberért teremtetett, hogy az életet szolgálja. Az emberek már nem másokat akarnak megváltoztatni, hanem önmagukat. Azáltal, hogy az egyén változik, a környezetén is tud változtatni jótékony irányban, és a természet nem fordul ellene.

Minden tükörkép. Ami benn, úgy kinn, ami fent, úgy lent. Az irány megváltozott, most már nem lefelé zuhanunk a lejtőn, hanem felfelé tartunk a hegycsúcsra. A munka pedig egyre könnyebb lesz, mivel egyre többen hangolódnak rá a magasabb rezgésre, a szeretet energiájára. Ez már nemcsak egy elcsépelt szó vagy érzés, hanem egy megtestesített állapot, maga a cselekvő szereTETT!

A világ nemzetei egy nyelven beszélnek, a vezetők pedig összefogással és közös érdekek mentén építik országaikat. Nincs nélkülözés, egyenlően részesül mindenki a javakban. Nincs kirekesztés és megkülönböztetés, csak az elfogadás működik. A férfi és nő egyenrangú és tisztelik egymást. Mindenki megéli az egységet, a spontán örömteliséget, mely egy állandóan fenntartható állapot. Az emberek hozzáférnek a kollektív tudathoz, és emlékeznek a bennük rejlő kincsekre és képességekre. Már nem kívül keresik a boldogságot, hanem egy belső odafordulással viszonyulnak önmaguk teljessége felé. A bölcsesség érték, mely a lények számára elérhető jutalom.

Vajon ez csak egy álom vagy akár egy elérhető cél? Hiszel benne, hogy képes vagy tenni érte, hogy megvalósuljon ez a világ? Mert ha nem, akkor tényleg csak egy szép színes vízió marad.

Úgy véled, hogy naív vagyok? Talán túl sok mesét olvastam? De hiszen a gyermek tud hinni a csodákban, mert képzelete az egekig szárnyal. Légy Te is ilyen tiszta gyermek, aki őszinte odafordulással, cselekvő szeretettel segít létrehozni mindenki vágyát, a hétköznapi Mennyországot a Földön!


Husvéti Noémi