Kamaszkor vagy komiszkor? – 2. rész

2018.02.27

Most pedig folytatjuk a sort a serdülőkori problematikus pszichés megnyilvánulásokkal.

M. Laufer pszichológus több vészjelet is felfedezett, melyekre érdemes odafigyelnünk:

1. Kisgyerekes viselkedés - gyermekkori attitűdökhöz (értékelő viszonyulás) ragaszkodik, nem akar felnőni, felnőtt szerepet vállalni.

2. Túl felnőttes viselkedés - merev, túlkontrollált viselkedésben nyilvánul meg; nem meri megélni saját igazi gondolatait, érzéseit.

3. Kortárskapcsolatok elégtelensége - nincsenek barátai, magányos, visszahúzódó.

4. Túlzott kötődés a szülőkhöz - még mindig a szülők a legfontosabbak, de rejtetten a szülők sem hagyják felnőni, akadályozzák a leválási folyamatot.

5. Érzelmetlenség, közömbösség - nem tudja megélni, kifejezni érzéseit, aktívan kerüli, hogy magáról visszajelzést kapjon, ami az énképét formálná.

6. Problematikus jövőre irányultság -nincs célja, jövőképe, szorong, ha az elkövetkezendőkre gondol, aggódik saját fejlődésével kapcsolatban vagy irreális tervei vannak.

7. Vonatkoztatások megjelenése, képzelet és valóság bizonytalanul különül el - túlságosan érzékeny a kritikára, gyanakvás jellemzi, bizalmatlan, túlzottan énvonatkoztatású.

8. Bénító, félelemkeltő gondolatok, fantáziák - úgy érzi, hogy semmire sem képes, nem tud teljesíteni, alkalmatlannak érzi magát.

9. Cselekedetek, gondolatok idegenné válása - mintha nem ő irányítaná magát, akarattól függetlennek éli meg tetteit. Ez már komoly pszichés betegség előjele lehet!

Az utóbbi 3 esetre jelentősen figyeljünk, ugyanis már súlyosabb küzdelmet, problémákat jelezhet, melyek szakember segítségét igénylik!

Most térjünk rá arra, hogy milyen egyéb krízisek fordulhatnak elő tinédzserkorban.

1. Teljesítménykrízis

= Az addig megszokott teljesítmény, eredmények hirtelen leromlanak, a teljesítéssel való kapcsolat megváltozik. (iskoláskorban minden pszichés esemény tükröződik osztályzatban)

Okai lehetnek:

 • rejtett dac valamelyik szülővel - direkt nem elégíti ki a szülő ambícióját
 • félelem az azonosítástól a sikeres szülővel, ha az számára más okból nem elfogadható
 • ellenállás a túl teljesítménycentrikus családi milliőnek
 • túl alacsony réteghelyzetű szülők gyermeke visszariad, hogy felülmúlja szüleit
 • önértékelési zavar, szerepdilemma, identitásválság

- vonatkoztatási csoport eltérő értékei

2. Autoritáskrízis

= Mindenfajta tekintély elleni lázadás - tárgya lehet: szülő, pedagógus, de minden felnőtt is

(Bizonyos szintű normál lázadás hozzátartozik az identitás kialakításához, megerősödéséhez.)

Megnyilvánulásai:

 • öltözködés szokatlan, rendetlen
 • teljesítményproblémák, elhanyagolt tanulás
 • viselkedésproblémák, szabályszegések- szökés. csavargás
 • társadalmi értékek elutasítása
 • beilleszkedési problémák
 • szélsőséges csoporthoz vonzódás, drogfogyasztás, alkohol

Háttérben állhat:

 • család szétesett (nyíltan vagy rejtetten), zaklatott
 • túlkontrolláló, merev milliő, a szülők ráerőszakolják akaratukat
 • brutális szülő, negatív azonosulási minták
 • túl szoros, "fogva tartó" környezet
 • érzelmi elhanyagoltság

3. Szociális gátlás, beilleszkedési zavar

= Nagyobb társaság, közösség előtt nem mer megszólalni, nehezen nyilvánul meg. A szociális fóbia enyhe megnyilvánulása életkori sajátosság is lehet.

Csoporthelyzetben, szégyenlősség, önértékelési problémák + szorongás, gátlás, vegetatív tünetek kísérik a szereplést.

Hatása eredményezhet:

 • visszahúzódást, kortárscsoportban rossz pozíciót, izolálódást (elszigetelődést)
 • párkapcsolati zavarokat, kudarcot
 • önértékelési problémákat

4. Identitáskrízis

= Az énazonosság sérült mind a vágyott és megvalósult szerepeket, mind a szexuális szerepet, sikert, mind a kortársak közti helyzetet illetően.

Alapja: szülővel való azonosítástól, felnőtt szerep vállalásától való félelem + szexuális identitás zavarai.

Jövő 3. alkalommal a serdülőknek való segítés főbb szempontjairól lesz, szó, hogy mit tudunk tenni a kamasz gyermekünkért, hogyan támogassuk őt.

Husvéti Noémi